:: UPPFÖDARGRUPPER GALLERI ::

2011-06-18
SKK Gällivare Internationell
BIS-avelsgrupp SE U(u)CH Timra's Advent
Gruppdomare: Pablaka Inese (12 deltagande grupper)


BIS-uppfödargrupp

--------------------------------------------------------------------------------

2011-05-15
SSRK Skellefteå
Domare: Leni Finne BIR
Karl-Erik Johansson BIS-2

SE U(u)CH Timra's Advent, T.Having Fun, T.Funny Freckles,SE VCH T.Famous Fellow, SE U(u)CH T.Casino

2011-10-23
SSRK Boden
Domare: Harto Stockmari, Finland
"En uppfödargrupp av 4 hundar 3 kombinationer. Bra proportioner, vackra huvuden & uttryck. Välkroppade.
Rastypiskt vinklade. Korrekt pälsstruktur. Rastypiska rörelser. Grattis!"
1 Hp BIR & BIS-2 uppfödargrupp
T.Double Dot, SE U(u)CH T.Doris Day, T.Famous Fellow, T.Enter The World

2010-07-17
SKK Piteå Nationell
Domare: Majvor Näsman
"En trevlig uppfödargrupp bestående av 4 komb. där samtliga har bra huvuden, välpigmenterade, bra kroppar,
lediga rörelser, trevliga temperament. Grattis till uppfödaren!"

1 Hp BIR-upppfödargrupp
T.Double Dot, T.Enter The World,T.Famous Fellow, SE U(u)CH T.Casino

2010-06-13
SKK Vännäs Nationell
Domare: Theo Leenen, Belgien
"Four products of this breeder. All of them with correct proportions.Neither too high legged nor too low legged.
Heads & expressions are correct. Angulations, bones & feet also.nice coats. Best group!"
Uppfödargrupp: T.frost Flake, T.Enter The World, SE U(u)CH T. Arena, SE U(u)CH T.Casino

2010-05-16
SKK Piteå Nationell
Domare: Göran Bodegård
Avelsgrupp: SE U(u)CH Timra's Advent
Timra's Frost Flake, Timra's Famous Fellow, Timra's Double Trouble, SE U(u)CH Timra's Casino
BIR & BIS-2 avelsgrupp!
BIS-finaldomare: Harry Tast


2010-03-06 SSRK Piteå
Domare: Ove Germundsson
Avelsgrupp: SE (u)CH Timra's Advent
SE (u)CH T.Casino, T.Frost Flake, T.Funny Freckles, T.Double Dot
"Beautiful group. Very homogen. Beautiful heads and typ. expr.
Good prop. Excellent movements. Top quality progeny!
Faboulus mother!"
BIR & BIS avelsgrupp!


SE (u)CH Timra's Advent, T.Funny Freckles, T.Double Dot, T.Frost Flake, SE (u)CH T.Casino

Uppfödargrupp:
SE(u)CH T.Casino, T.Frost Flake, T.Funny Freckles, T.Double Dot
"Top quality. Excellent prop. Good angulations. Normal movements. Quality coat"
BIR & BIS uppfödargrupp!

T.Funny Freckles, T.Double Dot, T.Frost Flake, SE (u)CH T.Casino

________________________________________________________

2009-05-17 SKK Piteå Nationell
Domare: Ewa Nielsen
"En uppfödargrupp av högsta internationella klass där uppfödaren
visar en röd tråd rakt igenom.
Fortsätt på denna väg! Bara att gratulera!"
BIR uppfödargrupp
T.Casino, T.Doctor Diesel, T.Arena, T.Doris Day
_________________________________

2009-07-05 SKK Piteå
Domare: Erna Britt Nordin
"Tre kombinationer. Alla vältypade m vackra huvuden. Bra uttryck. Bra kroppar.
Kunde vara lite fastare i överarmarna. Tillräckliga rörelsemönster. Bra pälsar.
Bra temperament. En homogen grupp."
BIR uppfödargrupp
_________________________________________________

2008-11-01 SSRK Boden
Domare: Kari Haave
"Utmärkta representanter för rasen, såväl typmässigt, som funktionellt
Imponerande arbete. 3 kombinationer.
Keep up the good work!
BIR uppfödargrupp

SU(u)CH T.Arena, T.Doris Day, T.Cola, T.Advent
__________________________________________________


2008-05-04 SSRK Skellefteå
Domare: Jukka Kuusisto
" Alla hundar har goda proportioner & kraftig benstomme, goda rörelser,
vackra kroppar, Gratulerar uppfödaren!"

BIR & BIS-4 uppfödargrupp


T.Casino, T.Doctor Diesel, T.Cola, T.Doris Day

____________________________________2007-07-21 WSSK Sektion Västerbotten
Welshutställning
Domare: Len Morgan, Wales UK
"Group with nice typed dogs. Good pigmentation. Good balanced heads.
All moved with drive. Over-all-confirmation, the winning group!"
BIS uppfödargrupp!

_______________________________________


2007-07-07 SSRK Piteå
Domare: Anna Liisa Heikkinen
"En grupp av rastypiska hundar, trevligt temperament, bra huvuden,
bra pälskvalité
BIR uppfödargrupp
T.Casino, T.Chili, T.Baloo, SU(u)CH T.Arena
____________________________________________

 

2007-03-04 SSRK Piteå
Domare: Kurt Nilsson
Kritik: