Valpar


En hanvalp finns kvar från kullen som blir 8 veckor den 15 april. Eventuellt på fodervärdsavtal till rätt person.